Välkommen till Frillesås Mur & Puts AB

Vi är ett byggföretag hemmahörande i Varberg som är specialiserat på murat och putsat byggande. Vi utför små och stora mur- och putsentreprenader åt stora aktörer i byggbranschen men även mindre jobb åt privatpersoner.

Vi vill att hela företaget och alla våra uppdrag skall genomsyras av kvalité och sunt förnuft. Arbetar man med sunt förnuft tror vi att era barnbarn skall kunna njuta av den murade eller putsade fastighet som de ärvt av er.

För att visa att vi är en seriös aktör på marknaden så är vi medlemmar i SPEF(Sveriges mur- och putsentreprenörers förening), Sveriges Byggindustrier och anknutna till ID06

© 2015 Frillesås Mur & Puts AB